• Novinky

      • Planéta Zem nás potrebuje, ale hlavne my ju ...

      • 22.apríl Deň Zeme

       ,,Chytil som motýľa,umrel mi v dlani. Odtrhol som kvet zvädol mi...Zistil som,že prírody sa možno dotýkať len srdcom ."

       A zase sme trochu múdrejší...vďaka zážitkom a zaujímavým aktivitám ...

      • Deti viac potrebujú vzory ako kritiku...

      • ,,Deti viac potrebujú vzory ako kritiku. "

       (Joseph Joubert)

       Vo štvrtok 21.4. sme mali milú návštevu...navštívil nás uspešný mladý človek p.Dr.P.Laczko https://uk.linkedin.com/in/pavellaczko/cs ,ktorého zaujala naša vízia školy a prišiel našim žiakom porozprávať ako sa študuje v zahraničí,aké je dôležité učiť sa cudzie jazyky a mať vždy nejaké ciele,snažiť sa a pracovať na sebe. Naši druháci sa pochválili svojimi plánmi čím by chceli byť,čo ich najviac zaujíma a podebatovali s našim hosťom aj o všeličom zaujímavom ...ako ich baví informatika,matematika,hravé bádanie a ako sa vždy radi dozvedia niečo nové aj v rámci kreatívneho vyučovania.

      • Logická olympiáda - školské kolo

      • Naši nadaní prváci a druháci si precvičili svoje bystré hlavičky v školskom kole Logickej olympiády , ktorú každoročne organizuje organizácia Nadané dieťa. Zadania neboli najľahšie , ale sa s nimi statočne popasovali. Do celoslovenského kola postupujú  naši dvaja  žiaci  Adam R. a Ninka T.z 2.A . Srdečne im gratulujeme  a budeme im držať palce v online súťažení koncom apríla !

     • Rozvíjame prírodovednú gramotnosť
      • Rozvíjame prírodovednú gramotnosť

      • Opäť pestrý predveľkonočný týždeň ... učenie spojené so zážitkovou tvorbou na aktuálne témy v jednotlivých vyučovacích predmetoch rozvíja aj prírodovednú gramotnosť .

      • Čitateľský oriešok - postup do celoslovenského hlasovania

      • Gratulujeme našim výtvarne nadaným žiakom Oliverkovi T. 1.A , Mii B. a Verke Viktórii Š. z 2.A za úspešný výber ich prác do celoslovenského hlasovania . Podporte ich hlasovaním ...

        

        

       TU :  Oliver 1.A : https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.4973182299386267/4973089222728908

       Mia 2.A : https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.4973333139371183/4973312279373269

       Verka 2.A : https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.4973333139371183/4973313322706498

      • NAVŠTÍVILI NÁS MÚDRE ROBOTY

      • V rámci spolupráce medzi školami sa nám naskytla príležitosť pozvať študentov Gymnázia Fiľakovo k nám medzi našich žiakov. Návšteva mladých programátorov nás veľmi pobavila,zaujala ale aj veľa naučila. Šikovní študenti boli veľkým vzorom pre našich druhákov,ktorých baví práca na hodinách Informatiky.Ďakujeme p.riaditeľovi Mgr.J.Péterovi a p.Zdenke Kojnokovej za krásnu akciu,ktorá oživila opäť náš školský život.

      • Naši malí recitátori boli hneď úspešní ...

      • Gratulujeme našim šikovným druhákom Samkovi a Miuške, ktorí si vyskúšali po prvýkrát účasť v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín a získali vo svojich kategóriách veľmi pekné zaslúžené strieborné pásmo.

      • Ako sme prebúdzali rastlinky a pôdu ...

      •  

       S prichádzajúcou jarou sme sa s veľkou chuťou pustili do úpravy okolia oddychovej zóny pod našimi oknami školy. Naši šikovní prváci a druháci vyhrabali kamienky,prekyprili pôdu a upravili všetko po pani zime. O chvíľu nám rozkvitne zlatý dážď a zazelenie sa trávička... ⚘

      • Predprázdninový karneval 

      • V piatok pred jarnými prázdninami bolo od rána u nás karnevalovo .Každá maska vyčarila úsmev a chuť na zábavu a súťaženie ... V našej veľkej telocvični sme sa v maskách veselili, súťažili a užili si veselý piatkový karnevalový deň. Porota ocenila najoriginálnejšiu masku - Samkova maska  Harry Potter mala naozaj originálne prvky,ale víťazmi sme boli všetci - sladká odmena neminula nikoho.

       Chválime aj šikovných rodičov za krásne nápadité masky vlastnej výroby.

     • Čo sa naučíme aj vytvoríme ...
      • Čo sa naučíme aj vytvoríme ...

      • Kreatívne myslenie rozvíja pamäť, trpezlivosť k činnostiam , sústredenosť na povinnosti a podporuje chuť učiť sa a brať učenie ako samozrejmosť a nie ako námahu a strach z neúspechu. Keď sa žiaci tešia na vyučovanie a sú zároveň sami jeho tvorcami , veľa si zapamätajú nakoľko sa im vedomosti spájajú s manuálnou činnosťou rúk, tvorbou projektu resp.výrobku  a zážitkom .Zároveň sa posilňuje aj spolupráca a vzťahy v kolektíve. Neexperimentujeme ...vieme čo deti potrebujú k rozvoju nadania a ich potenciálu. Odbornosť na našej škole je zabezpečená dlhoročnými skúsenosťami so vzdelávaním nadaných žiakov na  štátnej škole a spoluprácou s odborníkmi v tejto oblasti.  Riaditeľka školy PaedDr.Gabriela Šagátová   http://www.centrumga.sk/doplnok_nadany.pdf                 

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľka SZŠ Ulica B. Nemcovej 1,na základe súhlasu zriaďovateľa týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) udeľuje na deň 11.02.2022 (piatok) riaditeľské voľno  pre všetkých žiakov školy z organizačných dôvodov.

       Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 14.02.2022.

        

                                                                                                                   PaedDr. Gabriela Šagátová

        

      • Outdoor projekty

      • Naši šikovní malí vedci aktívne pokračujú na rozširujúcich témach a na hodinách Hravého bádania samostatne riešia zaujímavé zadania , vyrábajú projekty a riešia aplikačné úlohy. Naše vyučovacie hodiny sú pravidlene spestrené pobytom vonku - chceme sa čo najviac priblížiť vyučovacím metódam - tzv. outdoor školy. Vonkajšie prostredie umožňuje deťom vyniknúť a objaviť ich talenty, ktoré sa v triede prejaviť nemusia.

     • Od Lucie do Vianoc ...
      • Od Lucie do Vianoc ...

      • Od Lucie do Vianoc ... každý deň v školičke bol super moc alebo čo všetko sme stihli pred odchodom na vianočné prázdniny ... 

       Naše triedy hneď v pondelok 13.12. ráno navštívili malé ,,bosorky" Lucie , ktoré vymietli všetko zlé a zaspievali nám pekné rečňovanky. Celý týždeň sme sa chystali na Oskarove vianočné trhy , kde sme si zábavnou formou precvičili finančnú gramotnosť. Za peniažky nazvané oskary si naši rodičia nakúpili naše vlastnoručne vyrobené výrobky a vydávanie ,,drobných" bavilo každého predávajúceho žiaka.Najviac sme sa tešili však na piatok - našu prvú vianočnú párty a rozdávanie darčekov z pod stromčeka. Rozlúčka so spolužiakmi a p.učiteľkami sa vydarila , tešíme sa na prázdniny v kruhu rodiny a na darčeky .

       Šťastné a veselé Vianoce  ! 

     • Úspešní riešitelia online informatickej súťaže iBobor
      • Úspešní riešitelia online informatickej súťaže iBobor

      • Naši druháci sa prvýkrát v šk.roku 2021-22 zapojili do tejto logicky náročnej ,ale zaujímavej online informatickej súťaže . Gratulujeme úspešným riešiteľom - Samkovi , Andrejkovi a Miškovi , ktorí získali aj diplom úspešného riešiteľa , ale chválime aj všetkých šikovných druhákov, ktorí statočne ,,bojovali " s logicky náročnými úlohami v kategórii DROBEC.

     • Zbierka pre Útulok psíkov V Lučenci - Ľadovo 
      • Zbierka pre Útulok psíkov V Lučenci - Ľadovo 

      • Aj opustené psíky potrebujú pomoc ... ďakujeme všetkým čo prispeli pre Útulok v Lučenci . Na pamiatku od p.majiteľky Ferenczovej sme dostali pekný kalendár s fotografiami ,ktorý nás bude tešiť po celý rok  2022 .

      • Naši malí konštruktéri, vynálezcovia a bádatelia zažili počas Týždňa vedy a techniky všeličo zaujímavého ...

      • V informatickej súťaži iBobor sme potrápili svoju logiku v kategórii Drobec . Zahrali sme sa na konštruktérov robotov , ktorí sú teraz s nami v škole.V Centre inovácií sme sa od p.Daniela dozvedeli ako ako funguje 3D tlačiareň, čo robí dron a ako sa nahráva video v ozajstnom nahrávacom  štúdiu. S pani vychovávateľkou Kristínkou sme sa zahrali na ozajstných fotografov a s p.zriaďovateľom  sme si vyrobili vlastné odznačiky - buttonky na svoje vrecúška .Naše vyučovanie na Hravom bádaní sa naďalej nieslo v znamení zaujímavých pokusov a objavovaní tajomstiev  prírodných zákonitostí.

       Radi prívítame v našej škole nové bádavé deti ... vždy je čas pridať sa k nám ! 

     • Jesenné prázdniny-termín
      • Jesenné prázdniny-termín

      • Posledný deň vyučovania pred prázdninami v je 27.10.2021 ( streda) . Jesenné prázdniny trvajú do 29.10.2021. Začiatok vyučovania po prázdninách je 2.november 2021 ( utorok). Prajeme vám príjemné prežitie sviatočných dní v kruhu rodiny a blízkych .  

      • Zážitkové vyučovanie

      • Matematika je predmet kde dieťa rozvíja svoju logiku a predstavivosť . Vyučovanie vysvetľovaním nahrádzame manipulačnými činnoťami priamo na hodine s indivuálnym prístupom v skupinovej práci hravou formou. Dieťa má viac ,, obrazových " vnemov a viac si pamätá . Pri našich aktivitách sa nám osvedčilo tzv.rovesnícke učenie - kde spolužiak vysvetľuje spolužiakovi, kamarát pomáha kamarátovi ... a vládne diskusia a argumentácia svojich vlastných názov a riešení. Naďalej sa snažíme o obsahovú previazanosť učiva v jednotlivých predmetoch a tému blížiacich sa sviatkov a s nimi súviciacich tradícií sme prepojili aj výrobou živočíchov a zaujímavostiach o ich hibernácii a spôsobe života. 

      • OZNAM

      • Riaditeľka SZŠ Ulica B.Nemcovej 1,na základe súhlasu zriaďovateľa týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) udeľuje na deň 22.10.2021 (piatok) riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy z organizačných dôvodov.

       Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 25.10.2021.

       PaedDr.Gabriela Šagátová

      • Bádavý september je za nami  -  hrali sme sa s rôznymi témami ...


      • V našej súkromnej škole sa školský  život  rozbehol naplno a začíname napĺňať naše vízie a predstavy o smerovaní školy... Počasie v septembri nám prialo a veľa vyučovacích hodím sme strávili v prírode – zážitkové učenie je jednou z našich priorít ako aj  možnosť alternatívneho vzdelávania , uplatňovania špecifických foriem a metód práce pre rozvoj nadaných a bystrých detí  s uplatňovaním  individuálneho prístupu.   Prenesenie zaujímavých rozširujúcich tém z oblasti prírodovedno  - zemepisnej  priamo do učiva slovenského jazyka, matematiky , výtvarnej výchovy , prvouky, informatiky  a pod. dáva našim žiakom podstatne viac informácií , ktoré môžu priamo aplikovať na vyučovaní v prírode či už v novom predmete Hravé bádanie . Nezabúdame ani na oddych a relax , športové aktivity a rozvoj komunikácie v anglickom jazyku hravou formou .  Školský klub detí v poobedňajších hodinách zabezpečuje  deťom  atmosféru ,,detskej izby „a rodinného prostredia s pestrým výchovným programom .