• ,, Objav svoj potenciál a škola bude zážitkom "
   • Vitajte na stránkach našej školy
   • Keď je škola žážitkom , dieťa je šťastné ...
   • Zážitkovo s Oskarom
   • Ponúkame rodičom každoročne počas letných prázdnin strávenie jedného týždňa v škole so zaujímavým animátorským programom .
   • Aby sa deti tešili do školy každý deň ...
   • Rôznorodé zážitkové aktivity vonku v areáli školy sú pravidelnou súčasťou vyučovacieho procesu.
   • Obsahová previazanosť v jednotlivých predmetoch
   • Obohatenie pre nadaných žiakov kombinujeme so zážitkovým vyučovaním .
   • Mestský park na skok ...
   • Pravidelne využívame mestský park , ktorý máme na skok ,na zážitkové vyučovanie a rôzne aktivity
   • Oddychová zóna a pekný areál priamo pod našimi oknami
   • Blízkosť mestského parku
   • Prechádzky a rôzne aktivity priamo v mestskom parku? Naši žiaci to budú mať naozaj na skok.
   • Susedíme so strednou školou
   • Súkromná základná škola sa nachádza v pravom krídle Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera
   • Novinky

     • Zápis našich budúcich prváčikov

     • 8. 4. 2024
     • Naši šikovní predškoláci už majú svoj zápis za sebou. Zvládli hravo všetky,,labkové" úlohy šikovného psíka Rockyho a jeho kamošov.Ukázali nám,že sa do školy tešia a v septembri z nich budú ozajstní prváci ! Tešíme sa nich !

     • Čo všetko sme stihli pred Veľkou nocou ...

     • 28. 3. 2024
     • Prajeme všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!

      Marec nám ubehol opäť ako voda ,ale stihli sme toho opäť veľa zažiť, veľa nového vytvoriť a máme opäť nové zaujímavé vedomosti, ktoré nás obohatili.

     • Už je tu zápis našich predškolákov ...

     • 24. 3. 2024
     • Zápisu sa zúčastňujú predškoláci, ktorí splnili kritériá prijatia na základe absolvovania preškoláckych aktivít . Rodičia - záujemci, ktorí z nejakého dôvodu premeškali naše predzápisové obdobie sa môžu informovať o voľných miestach u riaditeľky školy a dohodnúť si stretnutie a po splnení školou stanovených kritérií sa zúčastnia zápisu  v druhom termíne 17.4.2024.

      Nikdy nie je neskoro pridať sa k nám !

     • A ide sa na to, sme hrdí ,,piloti " !

     • 21. 3. 2024
     • Sme hrdí, že v spolupráci s Centrom rozvoja inovácií sa naši žiaci a pedagógovia stanú ,,pilotmi" rozšíreného vyučovacieho predmetu zameraného na oblasť biohospodárstva a budú overovať a tvoriť vzdelávacie aktivity a implementovať ich do vyučovacieho procesu. Spolu budeme objavovať možnosti separácie odpadu  a jeho ďalšieho využitia a zhodnotenia s vysokou pridanou hodnotu. Aktivity , na ktoré sa naši žiaci už veľmi tešia ,ich budú učiť trvalo udržateľnému správaniu a podporia ich myslenie pre lepšiu budúcnosť našej planéty ! Všetci po čase zistíme, že ODPADY SÚ NAŠE VZÁCNE POKLADY. Hurá do separovania a kompostovania ! 

     • Marec - mesiac knihy

     • 14. 3. 2024
     • Naši štvrtáci spolu s p.uč. Pinzíkovou si pre svojich spolužiakov pripravili netradičnú výstavku rôznorodých kníh s prívlastkom NAJ - kniha . V tejto zbierke sme mohli vidieť knihu - najstaršiu,najmenšiu, najsladšiu, ale aj najčítanejšiu a najhrubšiu ... Veľmi radi sme si pozreli všetky tieto knihy a pripomenuli aj našich autorov slovenských detských kníh. Čítanie s porozumením je veľmi dôležitou a potrebnou schopnosťou každého žiaka aj študenta.

     • Naši šikovní recitátori - máme postup na regionálne kolo

     • 14. 3. 2024
     • V okresnom kole , ktoré sa konalo dňa 13.3. v Osvetovom stredisku  v Lučenci, nás v recitačnej súťaži reprezentovali v kategórii próza Samko Schvarz a v kat.poézia Abigail Janitorová - naši štvrtáci. Obidvaja bojovali veľmi usilovne a Abi sa podarilo uspieť a odniesla si pekné 2.miesto a postup na regionálne kolo. Obidvom srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy . Abigail  držíme palce v ďalšom kole !

     • Pozvánka na prvé stretnutie predškolákov

     • 7. 3. 2024
     • Po Informačnom dni sme spoznali našich nových záujemcov a opäť ich radi uvítame aj s detičkami na našom prvom stretnutí , ktoré preverí ich schopnosti a ukáže nám ich záujmy . Príďte stráviť s nami sobotňajšie dopoludnie alebo piatkové popoludnie pri  zaujímavých aktivitách .

     • Máme pekné umiestnenie

     • 3. 3. 2024
     • Dňa 28. 2. 2024 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese povestí 29. ročník Šalianského Maťka Jozefa Cígera Hronského. Našu školu reprezentoval prvýkrát

      v 2. kategórii Adamko Ružinský ( 4.A), ktorý to

      aj napriek silnej konkurencii

      zvládlol na výbornú a umiestnil sa na krásnom druhom mieste.Adamkovi sa v jeho príprave venovala p.uč.Mgr.Soňa Pinzíková. Všetci mu srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy !

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • 3. 3. 2024
     • Každoročne vyberáme šikovných recitátorov aj do dalšej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naši štvrtáci si pripravili spolu s pani učiteľkou S.Pinzíkovou svoje prednesy a porota v zložení p.učiteliek S.Pinzíková, G.Šagátová a M.Václavíková rozhodla , že do okresného kola nás pôjdu v kategórii poézia reprezentovať dve žiačky A.Janitorová 1.miesto a N.Šagátová 2.miesto a v kategórii prednes prózy zabojuje za školu náš recitátor Samko Schvarz 1.miesto . Všetkým držíme palce 13.3.2024 na okresnom kole v Osvetovom stredisku v Lučenci.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • 15. 2. 2024
     • Jarné prázdniny sa uskutočnia od 19.2.- 23.2.2024. Nástup do školy je v pondelok 26.2.2024. Žiaci boli poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia počas jarných prázdnin.

      Prajeme Vám pekné dni oddychu a spoločných zážitkov.

      Pedagogický kolektív. 

   • Zvonenia

    Utorok 16. 4. 2024
    • Režim vyučovacích hodín

    •  

       NÁSTUP ŽIAKA DO ŠKOLY NAJNESKÔR o 7.45 h.
       0. hodina  

     7:50 – 8:20

     (ranný kruh , cvičenie, raňajky, príprava na vyuč.)

      1. hodina 

     8:25 – 9:10

      2. hodina 

     9:30 – 10:15

      3. hodina 

     10:25 – 11:10

      4. hodina 

     11:15 – 12.00

      5. hodina 

     12:10 – 12.55

     (prestávka na obed – odchod do školskej jedálne)

      6. hodina 

     13.00 – 13:40

      

    • Režim školského klubu detí

    • Otvorenie školy od 6.45 h.

     (ranná družina s p. vychovávateľkou).

      

     Začiatok činnosti ŠKD

     ( koniec vyučovania )- prebratie detí 

     do 16.30 h. (v prípade potreby do 17-tej ).

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje