• Jedálny lístok

    • Stravovanie

    • Pozrite si ponuku stravovania pre našich žiakov na nasledujúci týždeň na : e-skola.sk 

     Objednávanie obedov je zabezpečené prostredníctvom  stránky e-skola.sk alebo cez mobilnú aplikáciu

     Jedáleň verzia 2.21 / jednoducho a rýchlo . 

     Kontakt na vedúceho jedálne ( poskytovateľa stravovania pri SoŠ technickej na ul.Dukelských hrdinov 2 :

     0905 280 910 ( p.J.Čikóš ) , 047 / 4316232