•  

      

     PREHĽAD OPATRENÍ ŠKOLSKÉHO SEMAFORU

     2022/23

     Rozhodnutie ministra . 1.9.2022

     https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-1-septembra-2022/ 

      

     Odporúčania pre učiteľov a žiakov na ľahšie zvládnutie aktuálnej vypätej situácie na Ukrajine nájdte TU : 

      https://www.minedu.sk/odporucania-pre-ucitelov-a-ziakov-na-lahsie-zvladnutie-aktualnej-vypatej-situacie-na-ukrajine/