• Máte doma zvedavé dieťa ?

      • Máte doma zvedavého predškoláka?

       Zasypáva vás vaše dieťa originálnymi otázkami, zaujíma sa o písmenká, počítanie a možno už teraz samé skladá písmenká do slov, slová do viet a má snahu naučiť sa čítať aj samé ?Možno sa vám zdá vaše dieťa v porovnaní s rovesníkmi odlišné a rozumovo sa vyvíja rýchlejšie, je aktívne , má veľa energie , stojí vás veľa času mu vyplniť program, rýchle myslí, rád stavia lego,tvorí,keď ho zaujme činnosť vie sa pri nej dlho sústrediť až kým ju nedokončí ? Má záujem o originálne témy ako vesmír, dinosaury, planéty,prírodné javy , dianie okolo neho, zaujíma sa o dospelácke otázky, čísla, kódy, prácu s PC ?   Zaoberáte sa ako rodič otázkou, či sa náhodou nebude v prvej triede aj trochu nudiť?  Na našej Súkromnej základnej škole OSKAR na Ul. B. Nemcovej 1 sme sa rozhodli venovať práve  takýmto deťom, ktoré taktiež potrebujú podporu a pomoc vo vzdelávanía a v bežnej triede im je venované málo pozornosti zo strany pedagógov. Potrebujú vysoko individuálny prístup, aby sa mohli rozvíjať a aby ich potenciál bol využitý naplno. 

      • Charakteristické znaky bystrého a nadaného dieťaťa

      • - je veľmi zvedavé a všetkých ustavične zasypáva otázkami,

       - samo sa naučí rozoznávať písmená a niekedy aj skoro čítať,

       - zaoberá sa encyklopédiami a odbornými knihami,

       - je  originálne, nápadité v myslení aj vyjadrovaní sa,

       - nemá rado mechanické činnosti ,pri ktorých netreba veľa rozmýšľať,

       -vydrží dlho pri činnosti , ktorá ho zaujme / puzzle, logické skladačky, hlavolamy, .../

       -je intelektovo zrelšie, ale o to viac citlivejšie a zraniteľnejšie,

       - zaujíma sa o abstraktné otázky (čas, život, smrť, náboženstvo, atď.).

        

       Vo výchovno-vzdelávacom procese  modifikujeme (upravujeme) prístupy vzhľadom na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby intelektovo nadaného dieťaťa nasledovne :

       -nadané deti potrebujú úlohy na vyššej než bežnej úrovni,

       -ťažko znášajú mechanický dril a nácvik,

       -potrebujú stimulujúce úlohy na zapojenie vyšších úrovní myslenia, viackrokové úlohy,

       -nadané deti ukončia úlohu požadované úlohy skôr a v zostávajúcom čase potrebujú byť zmysluplne zamestnané / využívame formu prítomnosti dvoch učiteľov v triede /

       -niektoré časti učiva môžu byť nadanému žiakovi už známe, je potrebné im predkladať problémové úlohy ,aby nové poznatky boli prostriedkom ich rozvíjania ,

       -nadané deti si kladú vysoké ciele, preto je užitočné umožňovať im vytváranie správneho sebaobrazu častým sebahodnotením.