• Prestup z inej školy

    • Prestup na našu školu je možný aj počas školského roka. Na žiadosť rodiča a po osobnom pohovore so žiakom a jeho zákonným zástupcom je potrebné požiadať riaditeľku školy o prestup vyplnením žiadosti . Kritériá prijatia a následný postup pre prijatie žiaka vám vysvetlíme  v osobnom pohovore  .

     V  školskom roku 2022/23 je možný prestup  do 1.ročníka ( 2 voľné miesta)

                                                                       do  2.ročníka  ( 3 voľné miesta)

                                                                        do 3 ročníka  ( 4 voľné miesta )

     Na stiahnutie TU → Žiadosť_o_prestup.docx