• Prestup z inej školy

    • Prestup na našu školu je možný aj počas školského roka. Na žiadosť rodiča a po osobnom pohovore so žiakom a jeho zákonným zástupcom je potrebné požiadať riaditeľku školy o prestup vyplnením žiadosti .V prípade identifikácie nadania dieťaťa doniesť aj diagnostickú správu od psychologičky ( nie je povinné ) . Žaici vyplnia zadania zadané špecializovaným pedagógom a zúčastnia sa aktivít so špeciálnym pedagógom. Kritériá prijatia a následný postup pre prijatie žiaka vám vysvetlíme  v osobnom pohovore  .

     V  školskom roku 2023/24 je možný prestup  do 1.ročníka ( 4 voľné miesta)

                                                                       do  2.ročníka  ( 1 voľné miesto)

                                                                        do 3 .ročníka  ( 4 voľné miesta )

                                                                        do 4.ročníka ( 2 voľné miesta)

     Na stiahnutie TU → Žiadosť_o_prestup.docx