• Novinky

      • Viete čo je bokashi kompostovanie? Naši žiaci už áno !

      • https://www.youtube.com/watch?v=V8LCXAWylRc

       Tešíme sa,že naši žiaci dostali príležitosť objaviť niečo nové v oblasti zhodnocovania odpadov. Prezentácia p.Ing.Kojnoka z Centra rozvoja inovácií ich veľmi zaujala a bokashi kompostér už hľadali na interneteako darček pre rodičov do ich domácnosti. Projekt ,,Odpady ako vzácne poklady" je v plnom prúde a o chvíľu máme v škole vzácny tekutý digestát,vďaka ktorému naše kvetiny,záhradné plodiny budú krásne rásť - bez chémie ! Žiadna nezjedená desiata,ohryzok ani šupka...nevyjde u nás nazmar ! Pozrite si video 

      • Naši úspešní - okresné kolo matem.Pytagoriády

      • Gratulujeme Grétke Molnárovej z 3.A , ktorej sa v tomto roku darí vo všetkých matematicko- logických súťažiach - dokázala to aj na okresnom kole Pytagoriády kde jasne zvíťazila ! Z našich troch postupujúcich  štvrtákov najlepšie zabojoval Samko Schvarz zo 4.A a bol jedným z 11- tich úspešných riešiteľov z 35 zúčastnených žiakov štvrtých ročníkov v okrese.

       Ďakujeme im za reprezentáciu !

      • Exkurzia vo firme Agro CS - Odpady ako vzácne poklady

      • V utotorok v rámci projektu pokusného overovania predmetu ,,Odpady ako naše vzácne poklady " sme sa vybrali do firmy s 20-ročnou tradíciuou, známou spracovávaním a ekologickým využívaním odpadu a jeho premeny na využiteľný produkt, zeminu, hnojivá, kôru, rašelinu a podobné agro výrobky. Celým areálom nás sprevádal p.Ružinský , ktorý nás na záver prehliadky zaviedol aj do malej biofarmy, kde si majitelia chovajú vlastné domáce zvieratá na bioprodukty . Ďakujeme za sprostredkovanie exkurzie p.Ing. Kojnokovi a majiteľovi p.Ing. V. Mužilovi za možnosť vidieť priamo takúto zaujímavú a našej zemi prospešnú výrobu a spracovanie biomasy. 

      • Naši víťazi - súťažíme,postupujeme aj vyhrávame

      • Opäť sme trochu súťažili a niekde sa posunuli...veľmi usilovne nás v regionálnom kole reprezentovala Abigail J.So svojou,,romantickou" básňou iste rozosmiala prítomných,aj keď tentoraz bez diplomu. V školskom kole Logickej olympiády ,do ktorého sa zapojili všetky deti s nadaním si tento rok najlepšie ,,lámala" hlavičku Nelka Š.,a Grétka M.,ktoré postupujú na celoslovenské kolo 15.5.do Prešova.Adamko R.získal tesné 3.miesto.

       Vopred im držíme palce !

      • Zápis našich budúcich prváčikov

      • Naši šikovní predškoláci už majú svoj zápis za sebou. Zvládli hravo všetky,,labkové" úlohy šikovného psíka Rockyho a jeho kamošov.Ukázali nám,že sa do školy tešia a v septembri z nich budú ozajstní prváci ! Tešíme sa nich !