• Novinky

      • A ide sa na to, sme hrdí ,,piloti " !

      • Sme hrdí, že v spolupráci s Centrom rozvoja inovácií sa naši žiaci a pedagógovia stanú ,,pilotmi" rozšíreného vyučovacieho predmetu zameraného na oblasť biohospodárstva a budú overovať a tvoriť vzdelávacie aktivity a implementovať ich do vyučovacieho procesu. Spolu budeme objavovať možnosti separácie odpadu  a jeho ďalšieho využitia a zhodnotenia s vysokou pridanou hodnotu. Aktivity , na ktoré sa naši žiaci už veľmi tešia ,ich budú učiť trvalo udržateľnému správaniu a podporia ich myslenie pre lepšiu budúcnosť našej planéty ! Všetci po čase zistíme, že ODPADY SÚ NAŠE VZÁCNE POKLADY. Hurá do separovania a kompostovania ! 

      • Čo všetko sme stihli pred Veľkou nocou ...

      • Prajeme všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!

       Marec nám ubehol opäť ako voda ,ale stihli sme toho opäť veľa zažiť, veľa nového vytvoriť a máme opäť nové zaujímavé vedomosti, ktoré nás obohatili.

      • Marec - mesiac knihy

      • Naši štvrtáci spolu s p.uč. Pinzíkovou si pre svojich spolužiakov pripravili netradičnú výstavku rôznorodých kníh s prívlastkom NAJ - kniha . V tejto zbierke sme mohli vidieť knihu - najstaršiu,najmenšiu, najsladšiu, ale aj najčítanejšiu a najhrubšiu ... Veľmi radi sme si pozreli všetky tieto knihy a pripomenuli aj našich autorov slovenských detských kníh. Čítanie s porozumením je veľmi dôležitou a potrebnou schopnosťou každého žiaka aj študenta.

      • Naši šikovní recitátori - máme postup na regionálne kolo

      • V okresnom kole , ktoré sa konalo dňa 13.3. v Osvetovom stredisku  v Lučenci, nás v recitačnej súťaži reprezentovali v kategórii próza Samko Schvarz a v kat.poézia Abigail Janitorová - naši štvrtáci. Obidvaja bojovali veľmi usilovne a Abi sa podarilo uspieť a odniesla si pekné 2.miesto a postup na regionálne kolo. Obidvom srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy . Abigail  držíme palce v ďalšom kole !

      • Pozvánka na prvé stretnutie predškolákov

      • Po Informačnom dni sme spoznali našich nových záujemcov a opäť ich radi uvítame aj s detičkami na našom prvom stretnutí , ktoré preverí ich schopnosti a ukáže nám ich záujmy . Príďte stráviť s nami sobotňajšie dopoludnie alebo piatkové popoludnie pri  zaujímavých aktivitách .

      • Máme pekné umiestnenie

      • Dňa 28. 2. 2024 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese povestí 29. ročník Šalianského Maťka Jozefa Cígera Hronského. Našu školu reprezentoval prvýkrát

       v 2. kategórii Adamko Ružinský ( 4.A), ktorý to

       aj napriek silnej konkurencii

       zvládlol na výbornú a umiestnil sa na krásnom druhom mieste.Adamkovi sa v jeho príprave venovala p.uč.Mgr.Soňa Pinzíková. Všetci mu srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy !

      • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

      • Každoročne vyberáme šikovných recitátorov aj do dalšej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naši štvrtáci si pripravili spolu s pani učiteľkou S.Pinzíkovou svoje prednesy a porota v zložení p.učiteliek S.Pinzíková, G.Šagátová a M.Václavíková rozhodla , že do okresného kola nás pôjdu v kategórii poézia reprezentovať dve žiačky A.Janitorová 1.miesto a N.Šagátová 2.miesto a v kategórii prednes prózy zabojuje za školu náš recitátor Samko Schvarz 1.miesto . Všetkým držíme palce 13.3.2024 na okresnom kole v Osvetovom stredisku v Lučenci.