• Novinky

      • Naša GARDEN PARTY na záver školského roka

      • Naša ,,Garden party" sa niesla v uvoľnenom duchu, pri chutnom guľáši, debatách a super počasí . Ďakujeme,všetkým rodičom, pedagógom, priateľom, sponzorom, že ste stále s nami ...

       Robíme to pre deti !

      • Pokračujeme v spolupráci -predstavenie nového premetu - Odpady ako vzácne poklady

      • Máme veľkú radosť,že môžeme byť súčasťou budovania inovačného ekosystému v kraji. Dňa 19.6. sme sa zúčastnili zaujímavej akcie ,kde sme mali možnosť prezentovať víziu školy a implementáciu nového rozšíreného predmetu ,,Odpady ako vzácne poklady" do vyučovacieho procesu.Projekt Bioparku podporuje BBSK na čele s p.predsedom Ondrejom Lunterom.

       Vedenie školy nadviazalo ďalšiu zaujímavú spoluprácu so  zaujímavými odborníkmi, ktorým nie je ľahostajné odpadové hospodárstvo a ich projekty sú zamerané na biohospodárstvo a využitie odpadov ako ďaších obnoviteľných zdrojov. Ďakujeme za pozvanie a podporu v ďaších aktivitách pre našich žiakov  Centru rozvoja inovácií -  p.Ing. D.Kojnokovi a jeho tímu v zastúpení Ing. S.Baldovská PhDr. Tešíme sa ďalšiu spoluprácu !

      • Prázdniny sú za dverami ... slnko🌞 hreje a my máme nové zážitky

      • Prázdniny sú už za dverami ...a horúce dni sme využili na osvieženie sa pri vodných súťažiach v školskom klube kde sme sa dobre zabavili a zasúťažili si.Pobytom v prírode v rámci didaktických hier sme spoznávali,listy stromov a ich plody,liečivé rastliny a huby.Prváci sa zabavili pri potôčiku kde sa rozlúčili s prvou triedou - symbolicky, odplávaním prváckej loďky,ktorú si sami zhotovili z rôznych prírodnín.

      • Naši úspešní - anglická súťaž Englishstar

      • Naši žiaci si tohto roku po prvýkrát vyskúšali zaujímavú korešpodenčnú súťaž - ENGLISH STAR. Zapojili sme do nej až 21 žiakov, ktorí si vyskúšali svoje nadobudnuté znalosti z ang.jazyka prezenčnou formou. Výsledky nás veľmi potešili nakoľkosúťaže sa zúčastnilo 749 škôl z celého Slovenska. V poradí škôl s najvyššou priemernou % úspešnosťou v riešení úloh od 20 do 50 súťažiacich sme sa ocitli na peknom 15. mieste

       Všetkým našim žiakom 1. - 4.ročníka blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy !

       Prváčka Anička K.bola tiež jednou z úspešných riešiteliek, aj keď sa nevedela zúčastniť  fotenia, gratulujeme!

      • Deň matiek - potešili sme naše mamky a babky

      •  

       Milá mamička,nech máš vždy úsmev na líčkach ,nech dnes žiariš ako ružička "... krásny Deň matiek pripravili naši žiaci spolu s pedagógmi pre naše milé mamičky v našom peknom areáli, ako vždy pod modrou oblohou a pri usmiatom slniečku. Darovali sme maminkám zážitok zo srdiečka.

      • Celoslovenské kolo Logickej olympiády v Prešove

      • V 12.ročníku LO v Prešove sa zúčastnili naše nadané žiačky Nelka Š.  a Grétka M. za I.kategóriu, ktoré uspeli v školskom kole s 23 a 22 bodmi . Dňa 15.5. sme sa vybrali na celoslovenské kolo kde p.organizátorka hneď na začiatku akcie povzbudila všetky šikovné deti slovami , že už teraz sú víťazmi lebo sa prebojovali až do Prešova. Súťaženie spočíva v testovaní nadaných žiakov v logických úlohách v dvoch kolách. Žiaci asolvujú zaujímavý workshop , tentoraz na tému Čínska kaligrafia , čo naše dve dievčatá veľmi zaujalo. 
       Náš výlet na východné Slovensko rýchlo uplynul a čoskoro sme sa dočkali výsledkov a celkového poradia. Nelka Šagátová získala veľmi pekné 33.miesto s pomedzi 104 súťažiacich I.kategórie a stala sa tak najúspešnejšou  spomedzi zúčastnených  základných škôl v Lučenci, čo nás teší. Grétke sa podario umiestniť a byť tiež úspešnou riešiteľkou zo 60.miesta.Gratulujeme a ďakujeme dievčatám za výbornú reprezentáciu školy! 
       Výsledkovú listinu si môžete pozrieť TU : 


       http://www.logickaolympiada.sk/pozname-vi-azov-12.-ro-nika-logickej-olympiady-intelektovo-nadanych-ziakov-.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3RNG_jX27LBTA36sa_49-NZjbBtOpPjihon5MzrwT1AJ0PKSm6qCnszLI_aem_AWoHBizTO3G6Q8jzPC3tMXVtjEZfw--XR1gNifvx4QYq4JnAgadoRpc_3CZk0G1ZvzE-J0jheffGb0Ni-B2Of5Rb
      • Naše športové aktivity

      • Spolu s dobrým počasím začali v meste pribúdať športové akcie ,do ktorých sme sa s chuťou  zapojili . Naši žiaci si po prvýkrát vyskúšali futbalový turnaj medzi základnými školami - MC Donald's cup, kde sme prehrali o 5.miesto so  ZŠ Vajanského ulica a získali 6.miesto medzi deviatimi zúčastnenými školami. Naši bežci ročníkov 1.-4. si odbehli 650m v Matičnom behu na Nám.republiky a statočne zabojovali. Umiestnenie sme síce nezískali, ale chuť súťažiť  nám z roka na rok rastie.

      • Viete čo je bokashi kompostovanie? Naši žiaci už áno !

      • https://www.youtube.com/watch?v=V8LCXAWylRc

       Tešíme sa,že naši žiaci dostali príležitosť objaviť niečo nové v oblasti zhodnocovania odpadov. Prezentácia p.Ing.Kojnoka z Centra rozvoja inovácií ich veľmi zaujala a bokashi kompostér už hľadali na interneteako darček pre rodičov do ich domácnosti. Projekt ,,Odpady ako vzácne poklady" je v plnom prúde a o chvíľu máme v škole vzácny tekutý digestát,vďaka ktorému naše kvetiny,záhradné plodiny budú krásne rásť - bez chémie ! Žiadna nezjedená desiata,ohryzok ani šupka...nevyjde u nás nazmar ! Pozrite si video 

      • ENGLISHSTAR

      • Naši žiaci 1.-4.ročníka spolu s p.učiteľkou - angličtinárkou Mgr.M.Václavíkovou sa svedomito pripravovali  na zaujímavú korešpodenčnú súťaž v anglickom jazyku a 25.4.2024 so všetkými žiakmi z celého Slovenska testovali svoje vedomosti z anglického jazyka. Tešíme sa, že aj žiaci z biingválnej triedy 4.A si ľahko poradili s úlohami.  Zúčastnili sme sa tohto už tretieho ročníka v peknom  počte 21 žiakov z 39 žiakov školy.

       Štartovné pre našich žiakov je v symbolickej sume , väčšiu časť poplatku v triedach s rozšíreným vyučovaním predmetov hradí zriaďovateľ školy. Žiaci hravo zvládli jednotlivé úlohy a spolu sa tešíme na výsledky.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť !

      • Naši úspešní - okresné kolo matem.Pytagoriády

      • Gratulujeme Grétke Molnárovej z 3.A , ktorej sa v tomto roku darí vo všetkých matematicko- logických súťažiach - dokázala to aj na okresnom kole Pytagoriády kde jasne zvíťazila ! Z našich troch postupujúcich  štvrtákov najlepšie zabojoval Samko Schvarz zo 4.A a bol jedným z 11- tich úspešných riešiteľov z 35 zúčastnených žiakov štvrtých ročníkov v okrese.

       Ďakujeme im za reprezentáciu !

      • Exkurzia vo firme Agro CS - Odpady ako vzácne poklady

      • V utotorok v rámci projektu pokusného overovania predmetu ,,Odpady ako naše vzácne poklady " sme sa vybrali do firmy s 20-ročnou tradíciuou, známou spracovávaním a ekologickým využívaním odpadu a jeho premeny na využiteľný produkt, zeminu, hnojivá, kôru, rašelinu a podobné agro výrobky. Celým areálom nás sprevádal p.Ružinský , ktorý nás na záver prehliadky zaviedol aj do malej biofarmy, kde si majitelia chovajú vlastné domáce zvieratá na bioprodukty . Ďakujeme za sprostredkovanie exkurzie p.Ing. Kojnokovi a majiteľovi p.Ing. V. Mužilovi za možnosť vidieť priamo takúto zaujímavú a našej zemi prospešnú výrobu a spracovanie biomasy. 

      • A ide sa na to, sme hrdí ,,piloti " !

      • Sme hrdí, že v spolupráci s Centrom rozvoja inovácií sa naši žiaci a pedagógovia stanú ,,pilotmi" rozšíreného vyučovacieho predmetu zameraného na oblasť biohospodárstva a budú overovať a tvoriť vzdelávacie aktivity a implementovať ich do vyučovacieho procesu. Spolu budeme objavovať možnosti separácie odpadu  a jeho ďalšieho využitia a zhodnotenia s vysokou pridanou hodnotu. Aktivity , na ktoré sa naši žiaci už veľmi tešia ,ich budú učiť trvalo udržateľnému správaniu a podporia ich myslenie pre lepšiu budúcnosť našej planéty ! Všetci po čase zistíme, že ODPADY SÚ NAŠE VZÁCNE POKLADY. Hurá do separovania a kompostovania ! 

      • Naši víťazi - súťažíme,postupujeme aj vyhrávame

      • Opäť sme trochu súťažili a niekde sa posunuli...veľmi usilovne nás v regionálnom kole reprezentovala Abigail J.So svojou,,romantickou" básňou iste rozosmiala prítomných,aj keď tentoraz bez diplomu. V školskom kole Logickej olympiády ,do ktorého sa zapojili všetky deti s nadaním si tento rok najlepšie ,,lámala" hlavičku Nelka Š.,a Grétka M.,ktoré postupujú na celoslovenské kolo 15.5.do Prešova.Adamko R.získal tesné 3.miesto.

       Vopred im držíme palce !

      • Zápis našich budúcich prváčikov

      • Naši šikovní predškoláci už majú svoj zápis za sebou. Zvládli hravo všetky,,labkové" úlohy šikovného psíka Rockyho a jeho kamošov.Ukázali nám,že sa do školy tešia a v septembri z nich budú ozajstní prváci ! Tešíme sa nich !

      • Čo všetko sme stihli pred Veľkou nocou ...

      • Prajeme všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!

       Marec nám ubehol opäť ako voda ,ale stihli sme toho opäť veľa zažiť, veľa nového vytvoriť a máme opäť nové zaujímavé vedomosti, ktoré nás obohatili.

      • Marec - mesiac knihy

      • Naši štvrtáci spolu s p.uč. Pinzíkovou si pre svojich spolužiakov pripravili netradičnú výstavku rôznorodých kníh s prívlastkom NAJ - kniha . V tejto zbierke sme mohli vidieť knihu - najstaršiu,najmenšiu, najsladšiu, ale aj najčítanejšiu a najhrubšiu ... Veľmi radi sme si pozreli všetky tieto knihy a pripomenuli aj našich autorov slovenských detských kníh. Čítanie s porozumením je veľmi dôležitou a potrebnou schopnosťou každého žiaka aj študenta.

      • Naši šikovní recitátori - máme postup na regionálne kolo

      • V okresnom kole , ktoré sa konalo dňa 13.3. v Osvetovom stredisku  v Lučenci, nás v recitačnej súťaži reprezentovali v kategórii próza Samko Schvarz a v kat.poézia Abigail Janitorová - naši štvrtáci. Obidvaja bojovali veľmi usilovne a Abi sa podarilo uspieť a odniesla si pekné 2.miesto a postup na regionálne kolo. Obidvom srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy . Abigail  držíme palce v ďalšom kole !

      • Pozvánka na prvé stretnutie predškolákov

      • Po Informačnom dni sme spoznali našich nových záujemcov a opäť ich radi uvítame aj s detičkami na našom prvom stretnutí , ktoré preverí ich schopnosti a ukáže nám ich záujmy . Príďte stráviť s nami sobotňajšie dopoludnie alebo piatkové popoludnie pri  zaujímavých aktivitách .

      • Máme pekné umiestnenie

      • Dňa 28. 2. 2024 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese povestí 29. ročník Šalianského Maťka Jozefa Cígera Hronského. Našu školu reprezentoval prvýkrát

       v 2. kategórii Adamko Ružinský ( 4.A), ktorý to

       aj napriek silnej konkurencii

       zvládlol na výbornú a umiestnil sa na krásnom druhom mieste.Adamkovi sa v jeho príprave venovala p.uč.Mgr.Soňa Pinzíková. Všetci mu srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy !