• Novinky

      • Geocaching - hľadačka a zábava

      • Viete čo je geocaching ? Je to hra ,ktorá vzdeláva ,ale aj istý druh športu...

       Našich druhákov a tretiakov už veľmi baví pátrať v prírode a zároveň sa naučiť ,čo sú to geogr. súradnice, pomocou ,ktorých našli schránku o našom mestskom parku a zapísali sa do nej. V školskom klube detí si rozvíjajú takto aj vedomosti o svojom meste a blízkom okolí. V hľadaní ,,skrýš" ,schránok - kešiek, pokračujeme ... 👍a dozvieme sa takto aj veľa o miestnych pamätihodnostiach.

      • Slávnostné zahájenie školského roka 2022/23

      • V našom zelenom areáli na čerstvom vzduchu, s láskou k deťom a svojej práci sme spolu zahájili náš druhý školský rok... tešíme sa novým bystrým hlavičkám - našim prváčikom, ktorí pribudli medzi nás !