• Novinky

     • Čo sa naučíme aj vytvoríme ...
      • Čo sa naučíme aj vytvoríme ...

      • Kreatívne myslenie rozvíja pamäť, trpezlivosť k činnostiam , sústredenosť na povinnosti a podporuje chuť učiť sa a brať učenie ako samozrejmosť a nie ako námahu a strach z neúspechu. Keď sa žiaci tešia na vyučovanie a sú zároveň sami jeho tvorcami , veľa si zapamätajú nakoľko sa im vedomosti spájajú s manuálnou činnosťou rúk, tvorbou projektu resp.výrobku  a zážitkom .Zároveň sa posilňuje aj spolupráca a vzťahy v kolektíve. Neexperimentujeme ...vieme čo deti potrebujú k rozvoju nadania a ich potenciálu. Odbornosť na našej škole je zabezpečená dlhoročnými skúsenosťami so vzdelávaním nadaných žiakov na  štátnej škole a spoluprácou s odborníkmi v tejto oblasti.  Riaditeľka školy PaedDr.Gabriela Šagátová   http://www.centrumga.sk/doplnok_nadany.pdf                 

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľka SZŠ Ulica B. Nemcovej 1,na základe súhlasu zriaďovateľa týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) udeľuje na deň 11.02.2022 (piatok) riaditeľské voľno  pre všetkých žiakov školy z organizačných dôvodov.

       Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 14.02.2022.

        

                                                                                                                   PaedDr. Gabriela Šagátová