• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
   Zmluva 168/2022 Dodatok č.1 k Zmluve 168/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v roku 2022 s DPH 07.10.2022 Mesto Lučenec Ing. Ivan Šagát zriaďovateľ školy 02.11.2022
   Zmluva SZŠ 5/2021-5 Mandátna zmluva BOZP s DPH 31.08.2021 Veronika Révészová PaedDr. Gabriela Šagátová riaditeľka školy 02.11.2022
   Zmluva Nájomná zmluva s DPH 21.07.2022 BBSK prostredníctvom správcu majetku VÚC - Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera Súkromná základná škola , Ul.B.Nemcovej 1, Lučenec PaedDr. Gabriela Šagátová riaditeľka školy 02.11.2022
   Zmluva ZO/2021A26136-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa s DPH 31.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr. Gabriela Šagátová riaditeľka školy 02.11.2022
   Zmluva 11-13753 Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov s DPH 15.02.2022 Union poisťovňa, a.s. PaedDr. Gabriela Šagátová riaditeľka školy 02.11.2022
   Zmluva SZŠ5/2022-3 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v roku 2022 s DPH 18.03.2022 Mesto Lučenec Ing. Ivan Šagát zriaďovateľ školy 18.03.2022
   Zmluva SZŠ 5/2021-4 Zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 31.08.2021 Stredná odborná škola technická, správca majetku BBSK PaedDr. Gabriela Šagátová riaditeľka školy 02.11.2022