• ,, Objav svoj potenciál a škola bude zážitkom "
   • Vitajte na stránkach našej školy
   • Keď je škola žážitkom , dieťa je šťastné ...
   • Aby sa deti tešili do školy každý deň ...
   • Rôznorodé zážitkové aktivity vonku v areáli školy sú pravidelnou súčasťou vyučovacieho procesu.
   • Mestský park na skok ...
   • Pravidelne využívame mestský park , ktorý máme na skok ,na zážitkové vyučovanie a rôzne aktivity
   • Zážitkovo s Oskarom
   • Ponúkame rodičom každoročne počas letných prázdnin strávenie jedného týždňa v škole so zaujímavým animátorským programom .
   • Gratulujeme Grétke Molnárovej z 3.A , ktorej sa v tomto roku darí vo všetkých matematicko- logických súťažiach - dokázala to aj na okresnom kole Pytagoriády kde jasne zvíťazila ! Z našich troch postupujúcich štvrtákov najlepšie zabojoval Samko Schvarz zo 4.A a bol jedným z 11- tich úspešných riešiteľov z 35 zúčastnených žiakov štvrtých ročníkov v okrese.
   • Obsahová previazanosť v jednotlivých predmetoch
   • Obohatenie pre nadaných žiakov kombinujeme so zážitkovým vyučovaním .
   • Oddychová zóna a pekný areál priamo pod našimi oknami
   • Blízkosť mestského parku
   • Prechádzky a rôzne aktivity priamo v mestskom parku? Naši žiaci to budú mať naozaj na skok.
   • Susedíme so strednou školou
   • Súkromná základná škola sa nachádza v pravom krídle Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera
   • Novinky

     • Spoznali sme príbeh známej hračky

     • 14. 12. 2023
     • Spoznali sme príbeh jednej z najznámejších hračiek,stavebnica s ktorou sa hrá celý svet.Zaujímavý príbeh a zároveň svoj koníček nám prišiel predstaviť študent 8-ročného gymnázia Mikuláš Rubint, ktorého snom je stať sa návrhárom práve tejto ,,stavebnicovej hračky".Cez animovaný príbeh sme sa preniesli do Dánska,Miki nám porozprával zážitky z ciest práve v tejto krajine, z múzea ako aj z Legolandu. Na záver nám predstavil svoj prototyp vlastného robota aj vzácnu drevenú kačičku, ktorá bola prvou inšpiráciou vynálezcu Olega Kirga Christiana k začiatkom jeho výroby hračiek. Ďakujeme nášmu druhému Mikulášovi :)za zaujímavú besedu a želáme mu hlavne splnenie jeho veľkého sna !

     • Naši úspešní Bobríci a Drobci

     • 28. 11. 2023
     • Naši úspešní riešitelia informaticko- matematickej súťaže I-Bobor zvládli logicko-matematické úlohy a získali pekný diplom úspešného riešiteľa. Gratulujeme štvrtákom: Samkovi Hegyimu, Adamovi Ružinskému, Samkovi Schvarzovi,Miškovi Garajovi, Nelke Šagátovej, Verke Šimonovej a Ninke Turekovej a tretiakom Grétke Molnárovej, Matejovi Pittnerovi, Oskarovi Murgašovi, Miškovi Hricovi .Prváčik Filipko Farbiak zabojoval tiež a vďaka  dobrej čitateľskej schopnosti,tiež uspel a získal svoj prvý diplom.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • 14. 11. 2023
     • Krabičky už pocestujú k ľuďom, ktorí to potrebujú ... Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

       Kto má možnosť prispieť , poprosíme odovzdať darčeky p.učiteľke Mgr. Miške Václavíkovej do 4.A .

      Ďakujeme Vám !

     • Vystúpenie pre našich starých rodičov

     • 12. 11. 2023
     • Vždy s láskou a úctou radi prejavíme úctu k starším ... Tento rok sme si pripravili vlastný program pre našich starkých,babiny a dedkov. Našim snažením ,odvahou vystupovať pred veľkým publikom a svojim talentom sme im vyčarili úsmev ,ale aj slzičku na ich líčku. Ďakujeme starým rodičom za ich hojnú účasť.

     • V novembri sme sa zahryzli do online súťaže I-Bobor

     • 12. 11. 2023
     • Naši bobríci z 1.-4.ročníka sa s chuťou zahryzli do logických úloh matematicko-informatickej online súťaže...

      Aj tento rok si vyskúšal súťaž aj žiak prvého ročníka Filipko Farbiak, ktorý už vie pekne sám čítať a s logikou je je veľký kamarát. Spolu s ním súťažilo päť tretiakov a všetci naši šikovní štvrtáci .

      Link : https://ibobor.sk/

       

     • Halloweenske harašenie pred prázdninami

     • 5. 11. 2023
     • Pred jesennými prázdninami bolo u nás opäť veselo : deň sme odštartovali s p.uč.Miškou anglickým “scavenger hunt”,hľadaním indícií v anglickom jazyku v priestoroch školy, čo nás priviedlo do halloweenskej kuchyne , kde sme s chuťou tvorili strašidelné dobroty, sútažili a ochutnávali svoje mňamky.V telocvični nás čakal nás p.učiteľ Jakub a začal sa halloweensky turnaj vo . Najlepší futbalisti sú v 2.A, ale zabavili sme sa všetci. Všetkých čakala sladká odmena z rúk našej babičky - lístkové tekvičky a od p.uč.Adky Janákovej cupcakejky ! Po obedňajšej prechádzke nasledoval mini karneval pri teplom jesennom.Deti a aj my sme boli z tohto dňa veľmi nadšení a tešíme sa na ďalší super spoločný deň ! Prajeme pekné prežitie jesenných prázdnim všetkým našim žiakom ako aj šikovným pegagógom !

     • Riaditeľské voľno

     • 23. 10. 2023
     • OZNAM

       

      Riaditeľka SZŠ Ulica B. Nemcovej 1,na základe súhlasu zriaďovateľa týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) udeľuje na deň 27.10.2023 (piatok)

      riaditeľské voľno

      pre všetkých žiakov školy z  technických dôvodov súvisiacich s montážou kotlov u prenajímateľa priestorov – stavebnej školy.

      Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok po jesenných prázdninách od 2.11.2023.

       

                                                                               PaedDr. Gabriela Šagátová

     • Spoznávačka ... Pustý hrad

     • 15. 10. 2023
     • ,,Zvládli sme to !" Takto statočne si zvolali naši žiaci v piatok 13-teho na vrchu Pustý hrad kde sa vybrali na spoznávaciu turistickú prechádzku. Do Zvolena sme sa prepravili vláčikom, čo bol veľký zážitok. Počasie babieho leta nám tiež prialo a my sme mohli poznávať turistické značky, jesennú prírodu, stromy a zažiť pekný spoločný deň s kamarátmi. Náučný chodník nás poučil zaujímavosťami o hrade a nakoniec sme sa kochali krásnym výhľadom na celý Zvolen a jesennou prírodou.

     • Návšteva na gymnáziu B. Slančíkovej Timravy

     • 15. 10. 2023
     • Naši štvrtáci si boli pozrieť prostredie a ponuku výučby na susednom gymnáziu B. S.Timravy. Najviac sa im páčili exotické zvieratá a hladkanie ozajstného hada 😮, ale aj virtuálna realita a vyučovanie informatiky a pokusy s vkou v chemickom kabinete. Pochvala od lektorky anglického jazyka nás potešila , štvrtáci komunikovali s pani lektorkou odvážne a veľmi snaživo. Ďakujeme aj p. riaditeľke Mgr. Jarmile Muchovej za milé prijatie ako aj študentom za peknú a zaujímavú prehliadku ich školy.

     • Samko nás bude opäť reprezentovať

     • 15. 10. 2023
     • Samuel Schvarz nás bude opäť reprezentovať na okresnom kole recitačnej súťaže Timravina studnička . V našom školskom kole získal jednoznačne prvenstvo .Recitovať ho baví a texty si svojou vynikajúcou pamäťou osvojí a ,,zhltne" raz- dva.  Držíme mu palce 24.10. v Centre voľného času ! Samka pripravuje Mgr. S.Pinzíková .

   • Zvonenia

    Pondelok 15. 7. 2024
    • Režim vyučovacích hodín

    •  

       NÁSTUP ŽIAKA DO ŠKOLY NAJNESKÔR o 7.45 h.
       0. hodina  

     7:50 – 8:20

     (ranný kruh , cvičenie, raňajky, príprava na vyuč.)

      1. hodina 

     8:25 – 9:10

      2. hodina 

     9:30 – 10:15

      3. hodina 

     10:25 – 11:10

      4. hodina 

     11:15 – 12.00

      5. hodina 

     12:10 – 12.55

     (prestávka na obed – odchod do školskej jedálne)

      6. hodina 

     13.00 – 13:40

      

    • Režim školského klubu detí

    • Otvorenie školy od 6.45 h.

     (ranná družina s p. vychovávateľkou).

      

     Začiatok činnosti ŠKD

     ( koniec vyučovania )- prebratie detí 

     do 16.30 h. (v prípade potreby do 17-tej ).

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje