• ,, Objav svoj potenciál a škola bude zážitkom "
   • Vitajte na stránkach našej školy
   • Keď je škola žážitkom , dieťa je šťastné ...
   • Aby sa deti tešili do školy každý deň ...
   • Rôznorodé zážitkové aktivity vonku v areáli školy sú pravidelnou súčasťou vyučovacieho procesu.
   • Mestský park na skok ...
   • Pravidelne využívame mestský park , ktorý máme na skok ,na zážitkové vyučovanie a rôzne aktivity
   • Zážitkovo s Oskarom
   • Ponúkame rodičom každoročne počas letných prázdnin strávenie jedného týždňa v škole so zaujímavým animátorským programom .
   • Gratulujeme Grétke Molnárovej z 3.A , ktorej sa v tomto roku darí vo všetkých matematicko- logických súťažiach - dokázala to aj na okresnom kole Pytagoriády kde jasne zvíťazila ! Z našich troch postupujúcich štvrtákov najlepšie zabojoval Samko Schvarz zo 4.A a bol jedným z 11- tich úspešných riešiteľov z 35 zúčastnených žiakov štvrtých ročníkov v okrese.
   • Obsahová previazanosť v jednotlivých predmetoch
   • Obohatenie pre nadaných žiakov kombinujeme so zážitkovým vyučovaním .
   • Oddychová zóna a pekný areál priamo pod našimi oknami
   • Blízkosť mestského parku
   • Prechádzky a rôzne aktivity priamo v mestskom parku? Naši žiaci to budú mať naozaj na skok.
   • Susedíme so strednou školou
   • Súkromná základná škola sa nachádza v pravom krídle Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera
   • Novinky

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • 3. 3. 2024
     • Každoročne vyberáme šikovných recitátorov aj do dalšej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naši štvrtáci si pripravili spolu s pani učiteľkou S.Pinzíkovou svoje prednesy a porota v zložení p.učiteliek S.Pinzíková, G.Šagátová a M.Václavíková rozhodla , že do okresného kola nás pôjdu v kategórii poézia reprezentovať dve žiačky A.Janitorová 1.miesto a N.Šagátová 2.miesto a v kategórii prednes prózy zabojuje za školu náš recitátor Samko Schvarz 1.miesto . Všetkým držíme palce 13.3.2024 na okresnom kole v Osvetovom stredisku v Lučenci.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • 15. 2. 2024
     • Jarné prázdniny sa uskutočnia od 19.2.- 23.2.2024. Nástup do školy je v pondelok 26.2.2024. Žiaci boli poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia počas jarných prázdnin.

      Prajeme Vám pekné dni oddychu a spoločných zážitkov.

      Pedagogický kolektív. 

     • KARNEVAL sa vydaril

     • 15. 2. 2024
     • Fašiangové obdobie sme ukončili veselým karnevalom v telocvični. S p.vychovávateľkami sme sa dobre zabavili , vyšantili a zasúťažili . Najviac nás bavilo tlačenie kamaráta v krabici a diskotéka . V triedach nás čakalo občerstvenie a všetci sme odchádzali domov ... spokojní a pomaľovaní :) .

     • Výsledky recitačnej súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko

     • 6. 2. 2024
     • V školskom kole recitačnej súťaže sa popasovali naši dvaja veľmi šikovní štvrtáci Samko Schvarz a Adamko Ružinský. Obidvaja predviedli veľmi dobrý recitačný výkon v prednese svojej povesti. Tento rok pôjde reprezentovať školu v ďalšom okresnom kole Adamko R., ktorému naša porota v zložení Mgr.Sonička Pinzíková, Mgr. Micahela Václavíková a PaedDr.G.Šagátová udelila 1.miesto . Obidvom chlapcom ďakujeme za usilovnú prípravu a Adamkovi budeme fandiť ďalej . 

     • Výsledky šk.kola Pytagoriády - postupujúci žiaci

     • 22. 1. 2024
     • Gratulujeme našim víťazom školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda a držíme im palce v okresnom kole v mesiaci marec . Naši nadaní druháci Oskar a Milan si tiež po prvýkrát vyskúšali súťaž o kategóriu vyššie a veľmi  pekne uspeli.  

     • Hurá Vianoce ... !

     • 23. 12. 2023
     • 🎄🎁Predvianočné aktivity sme si užili s chuťou a dobrou náladou ...vystúpenie na Vianočných trhoch na námestí, Vianočnú párty s vyšantením sa v príjemnom prostredí Lililandu a naše tradičné vianočné detské trhy z našej dielne spolu s rodičmi pri teplom punči a koláčikoch v priestoroch školy. Šťastné a veselé pokojné vianočné sviatky prajeme všetkým našim deťom, rodičom, rodinným príslušníkom a priaznivcom 🎁🎄  !

     • Veselé Vianoce na vianočných trhoch

     • 17. 12. 2023
     • Svojim pekným  vystúpením sme prispeli do vianočného programu na vianočných trhoch na námestí. Zaspeivali sme známe vianočné pesničky a zarecitovali pekné básničky , cítili sa príjemne a šťastne. Ďakujeme rodičom a starkým, ktorí nám prišli zatlieskať .

     • Na Luciu bolo u nás veselo aj športovo

     • 14. 12. 2023
     • Keď naše Lucie vymietli všetky triedne  kúty , trochu sme sa poučili a vybrali sa na naše prvé tohtoročné spoločné korčuľovanie. Aj odvážni prváci nám ukázali, že korčuľovanie je zábavné a všetci sme sa príjemne unavili našim obľúbeným športom . Tešíme sa ´dašiu korčuľovačku v januári ! 

   • Zvonenia

    Pondelok 15. 7. 2024
    • Režim vyučovacích hodín

    •  

       NÁSTUP ŽIAKA DO ŠKOLY NAJNESKÔR o 7.45 h.
       0. hodina  

     7:50 – 8:20

     (ranný kruh , cvičenie, raňajky, príprava na vyuč.)

      1. hodina 

     8:25 – 9:10

      2. hodina 

     9:30 – 10:15

      3. hodina 

     10:25 – 11:10

      4. hodina 

     11:15 – 12.00

      5. hodina 

     12:10 – 12.55

     (prestávka na obed – odchod do školskej jedálne)

      6. hodina 

     13.00 – 13:40

      

    • Režim školského klubu detí

    • Otvorenie školy od 6.45 h.

     (ranná družina s p. vychovávateľkou).

      

     Začiatok činnosti ŠKD

     ( koniec vyučovania )- prebratie detí 

     do 16.30 h. (v prípade potreby do 17-tej ).

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje