• ,, Objav svoj potenciál a škola bude zážitkom "
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Keď je škola žážitkom , dieťa je šťastné ...
    • Zážitkovo s Oskarom
    • Ponúkame rodičom každoročne počas letných prázdnin strávenie jedného týždňa v škole so zaujímavým animátorským programom .
    • Aby sa deti tešili do školy každý deň ...
    • Rôznorodé zážitkové aktivity vonku v areáli školy sú pravidelnou súčasťou vyučovacieho procesu.
    • Obsahová previazanosť v jednotlivých predmetoch
    • Obohatenie pre nadaných žiakov kombinujeme so zážitkovým vyučovaním .
    • Mestský park na skok ...
    • Pravidelne využívame mestský park , ktorý máme na skok ,na zážitkové vyučovanie a rôzne aktivity
    • Oddychová zóna a pekný areál priamo pod našimi oknami
    • Blízkosť mestského parku
    • Prechádzky a rôzne aktivity priamo v mestskom parku? Naši žiaci to budú mať naozaj na skok.
    • Susedíme so strednou školou
    • Súkromná základná škola sa nachádza v pravom krídle Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera
   • Novinky

     • Ako sme prebúdzali rastlinky a pôdu ...

     • 20. 3. 2022
     •  

      S prichádzajúcou jarou sme sa s veľkou chuťou pustili do úpravy okolia oddychovej zóny pod našimi oknami školy. Naši šikovní prváci a druháci vyhrabali kamienky,prekyprili pôdu a upravili všetko po pani zime. O chvíľu nám rozkvitne zlatý dážď a zazelenie sa trávička... ⚘

     • Predprázdninový karneval 

     • 7. 3. 2022
     • V piatok pred jarnými prázdninami bolo od rána u nás karnevalovo .Každá maska vyčarila úsmev a chuť na zábavu a súťaženie ... V našej veľkej telocvični sme sa v maskách veselili, súťažili a užili si veselý piatkový karnevalový deň. Porota ocenila najoriginálnejšiu masku - Samkova maska  Harry Potter mala naozaj originálne prvky,ale víťazmi sme boli všetci - sladká odmena neminula nikoho.

      Chválime aj šikovných rodičov za krásne nápadité masky vlastnej výroby.

    • Čo sa naučíme aj vytvoríme ...
     • Čo sa naučíme aj vytvoríme ...

     • 20. 2. 2022
     • Kreatívne myslenie rozvíja pamäť, trpezlivosť k činnostiam , sústredenosť na povinnosti a podporuje chuť učiť sa a brať učenie ako samozrejmosť a nie ako námahu a strach z neúspechu. Keď sa žiaci tešia na vyučovanie a sú zároveň sami jeho tvorcami , veľa si zapamätajú nakoľko sa im vedomosti spájajú s manuálnou činnosťou rúk, tvorbou projektu resp.výrobku  a zážitkom .Zároveň sa posilňuje aj spolupráca a vzťahy v kolektíve. Neexperimentujeme ...vieme čo deti potrebujú k rozvoju nadania a ich potenciálu. Odbornosť na našej škole je zabezpečená dlhoročnými skúsenosťami so vzdelávaním nadaných žiakov na  štátnej škole a spoluprácou s odborníkmi v tejto oblasti.  Riaditeľka školy PaedDr.Gabriela Šagátová   http://www.centrumga.sk/doplnok_nadany.pdf                 

     • Riaditeľské voľno

     • 10. 2. 2022
     • Riaditeľka SZŠ Ulica B. Nemcovej 1,na základe súhlasu zriaďovateľa týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) udeľuje na deň 11.02.2022 (piatok) riaditeľské voľno  pre všetkých žiakov školy z organizačných dôvodov.

      Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 14.02.2022.

       

                                                                                                                  PaedDr. Gabriela Šagátová

       

     • Outdoor projekty

     • 30. 1. 2022
     • Naši šikovní malí vedci aktívne pokračujú na rozširujúcich témach a na hodinách Hravého bádania samostatne riešia zaujímavé zadania , vyrábajú projekty a riešia aplikačné úlohy. Naše vyučovacie hodiny sú pravidlene spestrené pobytom vonku - chceme sa čo najviac priblížiť vyučovacím metódam - tzv. outdoor školy. Vonkajšie prostredie umožňuje deťom vyniknúť a objaviť ich talenty, ktoré sa v triede prejaviť nemusia.

    • Od Lucie do Vianoc ...
     • Od Lucie do Vianoc ...

     • 19. 12. 2021
     • Od Lucie do Vianoc ... každý deň v školičke bol super moc alebo čo všetko sme stihli pred odchodom na vianočné prázdniny ... 

      Naše triedy hneď v pondelok 13.12. ráno navštívili malé ,,bosorky" Lucie , ktoré vymietli všetko zlé a zaspievali nám pekné rečňovanky. Celý týždeň sme sa chystali na Oskarove vianočné trhy , kde sme si zábavnou formou precvičili finančnú gramotnosť. Za peniažky nazvané oskary si naši rodičia nakúpili naše vlastnoručne vyrobené výrobky a vydávanie ,,drobných" bavilo každého predávajúceho žiaka.Najviac sme sa tešili však na piatok - našu prvú vianočnú párty a rozdávanie darčekov z pod stromčeka. Rozlúčka so spolužiakmi a p.učiteľkami sa vydarila , tešíme sa na prázdniny v kruhu rodiny a na darčeky .

      Šťastné a veselé Vianoce  ! 

    • Úspešní riešitelia online informatickej súťaže iBobor
     • Úspešní riešitelia online informatickej súťaže iBobor

     • 5. 12. 2021
     • Naši druháci sa prvýkrát v šk.roku 2021-22 zapojili do tejto logicky náročnej ,ale zaujímavej online informatickej súťaže . Gratulujeme úspešným riešiteľom - Samkovi , Andrejkovi a Miškovi , ktorí získali aj diplom úspešného riešiteľa , ale chválime aj všetkých šikovných druhákov, ktorí statočne ,,bojovali " s logicky náročnými úlohami v kategórii DROBEC.

    • Zbierka pre Útulok psíkov V Lučenci - Ľadovo 
     • Zbierka pre Útulok psíkov V Lučenci - Ľadovo 

     • 5. 12. 2021
     • Aj opustené psíky potrebujú pomoc ... ďakujeme všetkým čo prispeli pre Útulok v Lučenci . Na pamiatku od p.majiteľky Ferenczovej sme dostali pekný kalendár s fotografiami ,ktorý nás bude tešiť po celý rok  2022 .

     • Naši malí konštruktéri, vynálezcovia a bádatelia zažili počas Týždňa vedy a techniky všeličo zaujímavého ...

     • 12. 11. 2021
     • V informatickej súťaži iBobor sme potrápili svoju logiku v kategórii Drobec . Zahrali sme sa na konštruktérov robotov , ktorí sú teraz s nami v škole.V Centre inovácií sme sa od p.Daniela dozvedeli ako ako funguje 3D tlačiareň, čo robí dron a ako sa nahráva video v ozajstnom nahrávacom  štúdiu. S pani vychovávateľkou Kristínkou sme sa zahrali na ozajstných fotografov a s p.zriaďovateľom  sme si vyrobili vlastné odznačiky - buttonky na svoje vrecúška .Naše vyučovanie na Hravom bádaní sa naďalej nieslo v znamení zaujímavých pokusov a objavovaní tajomstiev  prírodných zákonitostí.

      Radi prívítame v našej škole nové bádavé deti ... vždy je čas pridať sa k nám ! 

    • Jesenné prázdniny-termín
     • Jesenné prázdniny-termín

     • 26. 10. 2021
     • Posledný deň vyučovania pred prázdninami v je 27.10.2021 ( streda) . Jesenné prázdniny trvajú do 29.10.2021. Začiatok vyučovania po prázdninách je 2.november 2021 ( utorok). Prajeme vám príjemné prežitie sviatočných dní v kruhu rodiny a blízkych .  

   • Zvonenia

    Sobota 23. 9. 2023
    • Režim vyučovacích hodín

    •  

       NÁSTUP ŽIAKA DO ŠKOLY NAJNESKÔR o 7.45 h.
       0. hodina  

     7:50 – 8:20

     (ranný kruh , cvičenie, raňajky, príprava na vyuč.)

      1. hodina 

     8:25 – 9:10

      2. hodina 

     9:30 – 10:15

      3. hodina 

     10:25 – 11:10

      4. hodina 

     11:15 – 12.00

      5. hodina 

     12:10 – 12.55

     (prestávka na obed – odchod do školskej jedálne)

      6. hodina 

     13.00 – 13:40

      

    • Režim školského klubu detí

    • Otvorenie školy od 6.45 h.

     (ranná družina s p. vychovávateľkou).

      

     Začiatok činnosti ŠKD

     ( koniec vyučovania )- prebratie detí 

     do 16.30 h. (v prípade potreby do 17-tej ).

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje