• ,, Objav svoj potenciál a škola bude zážitkom "
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Keď je škola žážitkom , dieťa je šťastné ...
    • Zážitkovo s Oskarom
    • Ponúkame rodičom každoročne počas letných prázdnin strávenie jedného týždňa v škole so zaujímavým animátorským programom .
    • Aby sa deti tešili do školy každý deň ...
    • Rôznorodé zážitkové aktivity vonku v areáli školy sú pravidelnou súčasťou vyučovacieho procesu.
    • Obsahová previazanosť v jednotlivých predmetoch
    • Obohatenie pre nadaných žiakov kombinujeme so zážitkovým vyučovaním .
    • Mestský park na skok ...
    • Pravidelne využívame mestský park , ktorý máme na skok ,na zážitkové vyučovanie a rôzne aktivity
    • Oddychová zóna a pekný areál priamo pod našimi oknami
    • Blízkosť mestského parku
    • Prechádzky a rôzne aktivity priamo v mestskom parku? Naši žiaci to budú mať naozaj na skok.
    • Susedíme so strednou školou
    • Súkromná základná škola sa nachádza v pravom krídle Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera
   • Novinky

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

     • 15. 5. 2022
     • V týždni od 16.5.-20.5.2022 sa na našej škole uskutoční Zber papiera . V spolupráci s firmou Mepos, ktorá nám papier odváži aj odnesie sa snažíme aj takto prispieť k čistote a ochrane našej planéty a rozvíjať v deťoch vzťah k recyklovaniu a triedeniu odpadu.  Stačí sa zapojiť priniesť pár kíl starého nepoužitého papiera a všetci budeme mať dobrý pocit, že sme urobili dobrú vec ! 

     • Náš Deň matiek ...💖

     • 10. 5. 2022
     • ,,Povedz mi mami do uška ,zmestil som sa ti do bruška? A plakal som veľa a či málo ? ..." takéto dojemné slová bolo dnes poobede počuť hovoriť detským hlasom na našej outdoor besiedke pre mamičky pri príležitosti ich blížiaceho sa sviatku Dňa matiek. Naši žiaci si s chuťou a s veľkou zodpovednosťou pripravili pekný program a milé darčeky pre svoje najdrahšie - svoje maminky. Areálom znelo veľké ďakujem a mnohým z nás vyhŕkli slzičky ...

     • Naši úspešní riešitelia celoslovenského kola Logickej olympiády

     • 4. 5. 2022
     • Po absolvovaní školského kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov z našich bystrých hlavičiek postúpili do celoslovenského kola Ninka T. Adamko R. Celoslovenské kolo sa konalo 25.apríla a v kategórii A žiakov 1.-4. ročníka  naši dvaja druháci úspešne zabojovali a zaradili sa medzi úspešných riešiteľov . Spomedzi 84 postupujúcich  žiakov 1.-4. ročníka na Slovensku získal Adamko výborné 29.miesto a Ninka sa umiestnila na peknom 47.mieste. Našim úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a sme hrdí, že takto pekne reprezentovali našu školu už v prvom roku jej vzniku. Ich potenciál je objavený , stačí ho len dobre rozvíjať. A o to sa snažíme na našej škole, objaviť talenty !

       Výsledky súťaženia nadaných žiakov Slovenska z  jednotlivých škôl si môžete pozrieť TU : 

      http://www.logickaolympiada.sk/pozname-vi-azov-jubilejneho-10.-ro-nika-logickej-olympiady-intelektovo-nadanych-ziakov.html

     • Planéta Zem nás potrebuje, ale hlavne my ju ...

     • 24. 4. 2022
     • 22.apríl Deň Zeme

      ,,Chytil som motýľa,umrel mi v dlani. Odtrhol som kvet zvädol mi...Zistil som,že prírody sa možno dotýkať len srdcom ."

      A zase sme trochu múdrejší...vďaka zážitkom a zaujímavým aktivitám ...

     • Deti viac potrebujú vzory ako kritiku...

     • 24. 4. 2022
     • ,,Deti viac potrebujú vzory ako kritiku. "

      (Joseph Joubert)

      Vo štvrtok 21.4. sme mali milú návštevu...navštívil nás uspešný mladý človek p.Dr.P.Laczko https://uk.linkedin.com/in/pavellaczko/cs ,ktorého zaujala naša vízia školy a prišiel našim žiakom porozprávať ako sa študuje v zahraničí,aké je dôležité učiť sa cudzie jazyky a mať vždy nejaké ciele,snažiť sa a pracovať na sebe. Naši druháci sa pochválili svojimi plánmi čím by chceli byť,čo ich najviac zaujíma a podebatovali s našim hosťom aj o všeličom zaujímavom ...ako ich baví informatika,matematika,hravé bádanie a ako sa vždy radi dozvedia niečo nové aj v rámci kreatívneho vyučovania.

     • Logická olympiáda - školské kolo

     • 8. 4. 2022
     • Naši nadaní prváci a druháci si precvičili svoje bystré hlavičky v školskom kole Logickej olympiády , ktorú každoročne organizuje organizácia Nadané dieťa. Zadania neboli najľahšie , ale sa s nimi statočne popasovali. Do celoslovenského kola postupujú  naši dvaja  žiaci  Adam R. a Ninka T.z 2.A . Srdečne im gratulujeme  a budeme im držať palce v online súťažení koncom apríla !

    • Rozvíjame prírodovednú gramotnosť
     • Rozvíjame prírodovednú gramotnosť

     • 8. 4. 2022
     • Opäť pestrý predveľkonočný týždeň ... učenie spojené so zážitkovou tvorbou na aktuálne témy v jednotlivých vyučovacích predmetoch rozvíja aj prírodovednú gramotnosť .

     • Čitateľský oriešok - postup do celoslovenského hlasovania

     • 6. 4. 2022
     • Gratulujeme našim výtvarne nadaným žiakom Oliverkovi T. 1.A , Mii B. a Verke Viktórii Š. z 2.A za úspešný výber ich prác do celoslovenského hlasovania . Podporte ich hlasovaním ...

       

       

      TU :  Oliver 1.A : https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.4973182299386267/4973089222728908

      Mia 2.A : https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.4973333139371183/4973312279373269

      Verka 2.A : https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.4973333139371183/4973313322706498

     • NAVŠTÍVILI NÁS MÚDRE ROBOTY

     • 27. 3. 2022
     • V rámci spolupráce medzi školami sa nám naskytla príležitosť pozvať študentov Gymnázia Fiľakovo k nám medzi našich žiakov. Návšteva mladých programátorov nás veľmi pobavila,zaujala ale aj veľa naučila. Šikovní študenti boli veľkým vzorom pre našich druhákov,ktorých baví práca na hodinách Informatiky.Ďakujeme p.riaditeľovi Mgr.J.Péterovi a p.Zdenke Kojnokovej za krásnu akciu,ktorá oživila opäť náš školský život.

     • Naši malí recitátori boli hneď úspešní ...

     • 20. 3. 2022
     • Gratulujeme našim šikovným druhákom Samkovi a Miuške, ktorí si vyskúšali po prvýkrát účasť v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín a získali vo svojich kategóriách veľmi pekné zaslúžené strieborné pásmo.

   • Zvonenia

    Sobota 23. 9. 2023
    • Režim vyučovacích hodín

    •  

       NÁSTUP ŽIAKA DO ŠKOLY NAJNESKÔR o 7.45 h.
       0. hodina  

     7:50 – 8:20

     (ranný kruh , cvičenie, raňajky, príprava na vyuč.)

      1. hodina 

     8:25 – 9:10

      2. hodina 

     9:30 – 10:15

      3. hodina 

     10:25 – 11:10

      4. hodina 

     11:15 – 12.00

      5. hodina 

     12:10 – 12.55

     (prestávka na obed – odchod do školskej jedálne)

      6. hodina 

     13.00 – 13:40

      

    • Režim školského klubu detí

    • Otvorenie školy od 6.45 h.

     (ranná družina s p. vychovávateľkou).

      

     Začiatok činnosti ŠKD

     ( koniec vyučovania )- prebratie detí 

     do 16.30 h. (v prípade potreby do 17-tej ).

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje